Dil Seçiniz
Telefon
İnstagram
WhatsApp

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ


Obezite, genetik ve genetik olmayan faktörlerden etkilenen, her yaş grubunda küresel sorun oluşturan multifaktöriyel bir durumdur. Obezite dünya genelinde artış göstermektedir bu artışın sebebi ise teknolojinin gelişmesi ile fiziksel aktivite süresinin azalması ve yeme alışkanlıklarının ve besin tercihlerinin olumsuz bir şekilde değişmesidir.

Peki obezitenin gelişmesinde aile faktörünün etkisi var mı ?
Ailenin yaşam biçimi ve yeme konusundaki tutumları, çocukluk çağı obezitesinin gelişimi açısından belirleyici olmaktadır. Çocuklar gözlem yoluyla çeşitli davranışları öğrendiklerinden dolayı ebeveynlerin fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olması çocukların model almasına neden olacaktır. Ev içerisinde sürekli kilo konusunun konuşulması çocuğun erken yaş döneminde ebeveynleriyle girdiği gelişimsel çatışmalarının yarattığı travmalardan dolayı çocukta yeme krizleri ortaya çıkmaktadır. Bu durum bireyde zamanla ya aşırı şekilde yemek yeme ya da yemekten tamamen kaçma belirtilerini ortaya çıkarmaktadır. Genellikle aşırı şekilde yemek yeme davranışının ortaya çıkmasıyla birlikte bireyin sorumluluklarını yerine getirememe, kaygı, akran ilişkilerinde iletişimsizlik ve duygusal şiddet, ebeveynleriyle tutarsız duygusal krizlere neden olmaktadır.

Aileler, çocuklu çağı obezitesinin önlenmesi için kritik bir role sahiptir. Çocuk ve ergenlerde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden ortam geliştirmek için başarılı bir anahtar olarak ‘’ebeveyn katılımının ‘’olmasıdır.

Bu durumda ebeveynler;
•⁠ ⁠Çocuklara diyet baskısı yapmak yerine öncelikle daha sağlıklı bir beslenme düzenini teşvik etmeli
•⁠ ⁠Spor aktivitelerine yönlendirilmeli
•⁠ ⁠Televizyon,bilgisayar ve video oyunları karşısında geçirilen süreler azaltılmalı
•⁠ ⁠Yemek yeme sırasında elektronik aletlerin kullanımı olmamalıdır. Nedeni ise ; elektronik cihazların kullanımı sırasında çocuklar dikkatini yemeğe veremedikleri için tükettikleri besinin miktarının farkına varamayacaklardır. Ayrıca çocuklar yemekle tablet, bilgisayar vs oyunlarını eşleştirecekleri için her televizyon açıldığında , video izlendiğinde aç olmasalar dahi açlık hissedeceklerdir.

 

Uzman Klinik Psikolog Ezgi Gülşen